National Seminar of Red Corss Junior and Youth

Feb, 25 to Feb, 26
Tanahu, Damauli
8AM to 5PM

This year's National Seminar of Red Cross Junior and Youth is being organised in Damauli of Tanahu district from 25 to 26 February at premises of Satyawati Madhyamik Vidyalaya. The youths are contributor to every actions for community resilience. 

३७ औं राष्ट्रिय गोष्ठी दमौलीमा.

३७ औं राष्ट्रिय जुनियर तथा युवा राष्ट्रिय गोष्ठी फागुन १४ र १५ गते तनहूँ जिल्लाको सत्यवती मा. वि., तनहूँमा सम्पन्न हुँदैछ ।

“नेपाल रेडक्रसका जुनियर युवा, समुदाय सशक्तिकरणका लागि साझा” भन्ने नाराका साथ सञ्चालन हुने यस राष्ट्रिय गोष्ठीमा हरेक जिल्लाबाट जुनियर १ जना, युवा १ जना र शिक्षक नायक गरी ३ जनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।