Vacancies

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालय अन्तरगत रहेका विभिन्न स्थायी दरवन्दीहरुमा पदपुर्ति गर्न असार १ गते देखि ४ गतेसम्म लिइएको (आन्तरिक खुल्ला र पूर्ण खुल्ला) लिखित परिक्षाको नतीजा प्रकाशित गरिएको छ । उर्तीण भएका उमेदवारहरु र पूर्ण खुल्ला तर्फ इलेक्टिसियन सहायक तह ४ मा निवेदन दिएका उमेदवारहरुको अन्तरवार्ताको सूचना पनि प्रकाशित भएको छ । सूचनाहरु सँलग्न छ ।

Nepal Red Cross Society, National Headquarters has published date and time of written exam for different posts announced earlier. Please click file below for detail schedule. 

Download Attachment:

Nepal Red Cross has announced various positions for internal competition. 

Download Attachment:

Nepal Red Cross Society invites application for employment from all interested and qualified Nepali Citizens for  different posts. Plealse click http://www.nrcs.org/vacancy-announcement for details.

Download Attachment: